FAS jako důsledek konzumace alkoholu v těhotenství

FAS jako důsledek konzumace alkoholu v těhotenství
pixabay.com

FAS neboli fetální alkoholový syndrom je soubor tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu, které mohou vzniknout tehdy, pokud žena v těhotenství konzumuje alkohol. Jaké jsou příznaky FAS, kdy je riziko poškození plodu největší a jaké je povědomí o této hrozbě u nás a na Slovensku, se dozvíte v článku.

Stím, že je většina rizik v těhotenství spojována s konzumací tvrdého alkoholu, souhlasí 2/3 lidí u nás i na Slovensku. Pití jakéhokoliv alkoholu v těhotenství však výrazně častěji odmítají Slováci – konkrétně 77 %. Zatímco s tím, že by žena v těhotenství neměla pít vůbec žádný alkohol se ztotožňuje jen 64 % Čechů.

Češi více než Slováci souhlasí s tím, že občasná konzumace alkoholu v rozumné míře v těhotenství neškodí. Kupodivu si to myslí ti, kteří již zkušenost s těhotenstvím mají. Bohužel se tímto jen potvrzuje nezdravá tolerance české veřejnosti k nezodpovědné konzumaci alkoholu.

„Pokud chce matka absolutně vyloučit možnost vzniku FAS u svého dítěte, měla by se během celého těhotenství alkoholickým nápojům zcela vyhnout. Vývoj plodu může negativně ovlivnit i malé množství alkoholu, které žena během těhotenství vypije,“ vysvětluje gynekolog doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.

U nás se s alkoholismem u těhotných setkáváme spíše u rodiček starších, které pocházejí převážně z nižších sociálních vrstev, nebo také u osamělých žen. Výskyt FAS se ve společnosti uvádí průměrně 1,9 na 1000 živě narozených dětí.*

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY FAS?

„Hlavními příznaky fetálního alkoholového syndromu jsou zpomalený vývoj plodu, podvýživa, nevyvinutá hlava a mozek, poškozený zrak i sluch a různé tělesné odchylky. Už po narození se u těchto dětí projevuje slabý sací reflex, alkoholové abstinenční příznaky, dráždivost a poruchy spánku,“ pokračuje gynekolog doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.

KDY JE HROZBA POŠKOZENÍ PLODU NEJVĚTŠÍ?

Poškození plodu je nejpravděpodobnější v prvním trimestru, v trimestru druhém hrozí riziko potratu, ve třetím narušení funkce mozku dítěte a vliv má alkohol i na váhový přírůstek dítěte. Nevědomky alkoholu své dítě vystavují ženy v prvním trimestru, kdy bohužel o svém těhotenství mnohdy ještě nevědí.

PREVENCE FAS

Většina lidí plánujících těhotenství, by se na základě informace, že i zanedbatelné množství alkoholu může způsobit vznik vrozených vad, pití alkoholu v těhotenství vzdalo úplně, ale síla takového „rozhodnutí“ je opět silnější na Slovensku (83 %) než v Česku (77 %).

Jak ale ukázal aktuální průzkum společnosti ppm factum research, v současnosti je povědomí o diagnóze fetálního alkoholového syndromu u české i slovenské populace bohužel velmi nízké – až 80 % Čechů přiznalo, že o diagnóze FAS neslyšelo. Na Slovensku je povědomost o diagnóze FAS o něco větší, ale i tak ¾ Slováků o syndromu neslyšely.

Zdroj: babyweb.cz