Galmiel archanděl míru a vzestupu - Archandělé

Galmiel archanděl míru a vzestupu - Archandělé
pixabay.com

Jsem archanděl, jenž Vám zprostředkuje přístup do nebe tak, abyste dokázali žít nebe na zemi. Zbavte se obav a nejistoty a věřte, odevzdejte se pod má ochranná křídla. Patříte mezi zachráněné, nyní se pod mou ochranou vznášíte do vyšších sfér, kam přichází jen málo smrtelníků.

Jste mezi vyvolenými, jste Ti, kdo slyší. Važte si pokroku, kterého jste dosáhli poctivou duchovní prací a snahou. Vaše slova se plní rychle, buďte bdělí a opatrní ve svých myšlenkách a vyjadřování. Zesiluje Váš magnetismus, jenž okamžitě přitahuje vše, co vyjadřujete.

Jsem anděl míru a léčím zklamání z Vaší minulosti balzámem poznání. Teď už Vás stěží někdo zklame, neboť prožíváte důvěru skrze otevřenost. Lidé z jakýchkoliv vrstev a sfér energií přijímáte bez soudů a ti, kteří mají těžkou energii se Vaší cestě vyhýbají. Vaše hrubá očista je ukončena a nastal čas tvoření nové skutečnosti na základech Lásky. Hrubé čištění bylo nutné, abyste byli schopni vnímat mou jemnou energii.

Já jsem Láska...tak to je a tak to zůstane.

Zdroj: esoterika.cz