Nemoc

Nemoc
Nemoc

NEMOC

 

Všeobecně: Něco ve vašem životě vybočilo z kolejí. Může se to projevit ve zdravotních problémech, ale i v psychických potížích. Pokuste se zjistit příčiny a potom eliminovat rušivé faktory. Už nic neodkládejte na neurčito a vyhledejte pomoc dobrých lékařů, léčitelů či terapeutů.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Podívejte se, jestli náhodou neochořel váš partnerský vztah nebo zda kvůli němu nejste nemocní vy sami. Určitě se dá něco změnit. A nebo by snad bylo nejlepším řešením se rozejít? Obecně je to spíše fáze sebezpytování. Myslete více na sebe!

 

Zaměstnání, majetek: Zdraví je drahocenné jmění. Udržení a obnově zdraví věnujte večkerou možnou pozornost. Podívejte se, jestli vaši nemoc nezpůsobují podmínky na pracovišti.

 

Tato karta vypovídá o nějakém problému. Jestliže se nachází nad hlavní kartou, znamená to, že tazatel bude mít v životě různé potíže, jejichž charakter blíže určí ostatní karty, celkově však bude mít dost komplikovaný život. Vlevo na jakémkoliv místě znamená, že tazatel už má nějaké velké trápění za sebou a má naději na zlepšení situace. Na kterémkoliv místě vpravo nebo pod hlavní kartou znamená příchod nepříjemných událostí, které však nebudou mít dlouhého trvání.

 

NEMOC v kombinaci s:

 

 Cestou: Kúra, cesta na zotavenou

 

 • Dítětem: nemocné dítě, dětská nemoc
 • Domem: nemocnice, díky budově jste nemocní
 • Dopisem: dobrý nález po vyšetření
 • Falší: nemoc podmíněná psychicky
 • Knězem: bludy v důsledku špatné duchovní cesty
 • Láskou: egoismus, sexuální problémy
 • Milenkou/Milencem: váš partner je nemocný
 • Myšlenkami: myslíte příliš na nemoc, také: chorobné myšlení
 • Nadějí: budete znovu zdraví
 • Nepřítelem: nebezpečná choroba; prohra
 • Neštěstím: nemoc nebo zranění v důsledku nehody; onemocnění
 • Něco penězi: nemoc povede k nějakým výdajům; menší zdravotní potíže
 • Penězi: dlouhotrvající léčba
 • Setkáním: návštěva nemocného; nekonstruktivní setkání
 • Smrtí: těžká nemoc, z níž je možno se uzdravit pouze  meditací a modlitbou; konec špatného období
 • Smutkem: deprese, nemoc ze žalu; dlouhodobé potíže a trápení
 • Sňatkem: vaše manželství je v nebezpečí, díky němu jste nemocní; těžký průběh onemocnění
 • Soudcem: špatná společnost
 • Stálostí: práce ve zdravotnictví, také lékař; stagnace
 • Štěstím: uzdravení po období zdravotních potíží
 • Touhou: dlouhodobé špatné období
 • Vdovou/Vdovcem: zdravotní potíže starší příbuzné/staršího příbuzného
 • Věrností: chronická nemoc; špatné rodinné zázemí
 • Zábavou: špatná společnost
 • Zlodějem: jste nemocní díky svým životním zvyklostem; vážnější zdravotní potíže
 • Zlostí: nemoc z hněvu; dlouhodobé potíže
 • Ztrátou: zotavení po těžké nemoci; zdravotní potíže
 • Zvěstí: co je příčinou vaší choroby?; pomalý průběh léčby
 • Žárlivostí: jste nemocní žárlivostí; nepřejícnost a závist druhých