Soběslav

Soběslav
Svátek

Křestní jméno: 

Soběslav

Odvozeniny a varianty

Mužské křestní jméno Soběslav má ženský protějšek ve jménu Soběslava. Domáckými mutacemi jména jsou Sob, Sobík, Sobek, Sobeš, také Slávek, Sláva apod. Jméno se jako Sobiesław užívá i v polštině.

Významní nositelé

Jméno Soběslav nosil český kníže Soběslav I., Soběslav II. z dynastie Přemyslovců nebo moravský markrabě 14. století Jan Soběslav Lucemburský. Nositelem jména byl i český malíř Soběslav Pinkas nebo herec Soběslav Sejk. Soběslav je také názvem jihočeského města, ležícího na řece Lužnici.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Soběslav má západoslovanský původ. Jeho významem je „sám sobě slavný”, „mající svoji slávu” nebo „svůj vlastní zákonodárce”.