Vdova/Vdovec

Vdova/Vdovec
Vdova/Vdovec

VDOVA/VDOVEC

 

Osobní karty: Starší nebo osamělí, osaměle žijící, rozvedení nebo ovdovělí lidé.

 

Všeobecně: Vdovec a vdova mohou být rodiče nebo, bez ohledu na věk, osoby s bolestnými životními zkušenostmi, které díky nim dozrály.

 

Láska, vztah k jiným lidem: Tyto karty symbolizují ta období života, kdy člověk kráčí svou cestou sám. To nemusí být vždy trápení, vyžaduje to však sílu.

 

Zaměstnání, majetek: Tyto osobní karty je neznázorňují.

 

Tato karta poukazuje na starší ženu/staršího muže v rodině – může to být matka/otec tazatele. Pokud se u ní nachází karty Myšlenky nebo Touha, pak znamená mladší ženu/mladšího muže v rodině. Zda má tato žena/tento muž pozitivní nebo negativní vliv na události, prozradí ostatní karty.

 

VDOVA/VDOVEC v kombinaci s:

 

 • Dítětem: rodič vychovávající sám své dítě
 • Domem: dům zděděný po partnerovi
 • Knězem: jít sám duchovní cestou
 • Láskou: zralá, laskavá osobnost
 • Milenkou/Milencem: váš partner je vdovec nebo rozvedený
 • Něco penězi: malý vdovský důchod
 • Penězi: peníze po smrti partnera
 • Setkáním: kondolenční návštěva, pohřeb
 • Smrtí: před nedávnem zemřel váš partner
 • Smutkem: smutek po blízkých lidech
 • Sňatkem: sňatek s ovdovělým nebo rozvedeným partnerem
 • Soudcem: rozvod
 • Štěstím: šťastný, že žije sám
 • Touhou: toužit po samotě
 • Vdovcem: starší manželský pár v rodině
 • Věrností: pozitivní starší příbuzná/příbuzný v rodině
 • Zábavou: veselá, inteligentní příbuzná/příbuzný
 • Zlodějem: podvod nějaké ženy/nějakého muže v rodině
 • Zlostí: zlostná, zatrpklá příbuzná/příbuzný
 • Ztrátou: odchod nějaké ženy/nějakého muže v rodině
 • Zvěstí: pozitivní završení tíživé situace ženy/muže v rodině
 • Žárlivostí: neupřímná, podezíravá žena/muž v rodině